Gratis uw WOZ-waarde verlagen

Wilt u minder Onroerende Zaak Belasting betalen?

Laat ons namens u bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waarde. Wij zorgen dat een goed gemotiveerd bezwaarschrift naar de gemeente wordt verzonden. Hierdoor heeft u meer kans op een verlaging van de WOZ-waarde.

voordeel-cijfer