Woningcorporaties

Meldt u op tijd aan bij WOZ-infodesk. Wij moeten binnen zes weken na dagtekening van de gemeentelijke aanslagen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de gemeente.