Erfbelasting en WOZ-waarde

Als u een woning erft vormt de hoogte van de WOZ-waarde de grondslag voor de erfbelasting. Vaak komt het voor dat de WOZ-waarde van de woning te hoog is vastgesteld. Een te hoge WOZ-waarde zorgt ervoor dat u teveel erfbelasting betaalt. Dit financiële nadeel loopt al snel in de (tien) duizenden euro’s.

voordelen-erfbelasting